visie

 

Bij de Knotwilg wordt tijdens het werk en in de pauzes veel gediscussieerd over verschillende teeltwijzen, duurzaamheid, regionale afzet, energiegebruik, klimaatverandering en milieuacties.

 

Aan de basis ligt,   haaks op veel ons omringende zienswijzen, de opzet van de tuin: energiezuinig en arbeidsintensief.

 

De grenzen en mogelijkheden daarvan voelen we vaak letterlijk en figuurlijk.

 

We hebben geen manifest; het wiel moet vaker opnieuw worden uitgevonden dan ons lief is en het blijft ploeteren.

 

Daar ligt echter wel het hart.