Biologische Tuinderij de Knotwilg

De Knotwilg is een biologische tuinderij in de Beemster in Noord-Holland. We produceren voor onze eigen kramen op de biologische boerenmarkten in Amsterdam (Noordermarkt) en Den Haag, voor een aantal restaurants, voedselcollectief Vokomokum en voor een aantal groentepakketten in de boerderijwinkel Sonnevanck in de Middenbeemster.


De tuin is in 1980 op dezelfde manier ingericht als de Beemsterpolder, namelijk volgens een patroon van rechthoekige kavels.

Het is allemaal begonnen met een houtwal om het erf en aan de westkant en een indeling van de velden, zodat een natuurlijk evenwicht kon ontstaan. Vandaar ook allerlei vruchtwallen en hagen tussen de velden.

In het begin was het een gemengd bedrijf: vee, klein-, zacht-, en pitfruit, noten, groenten en geriefhout. In de loop der jaren is het vee verdwenen, de afzet aan de groothandel afgebouwd en de boerderijverkoop stopgezet. Nu is de afzet bijna geheel op de markten in Amsterdam en Den Haag gericht.

De mest komt van de familie Waal, een melk-en vleesbedrijf op ongeveer 2 km afstand. Het gaat om gecomposteerde biologisch-dynamische potstalmest.

Het tuingedeelte bestaat uit 13 veldjes van ongeveer 0,3 hectare waarbij de lengte en de breedte zich volgens de gulden snede ( de verdeling van een lijnstuk in een speciale verhouding) tot elkaar verhouden. De noordkant is opgehoogd en de zuidkant is laag voor de waterafvoer. Er is verder geen drainage toegepast.

De vruchtwisseling verloopt al jaren in grote lijnen in twee van elkaar onafhankelijke cirkels. De ene begint op veld II oost en gaat langs veld I oost, vervolgens van veld I west naar veld V west. De andere cirkel begint op veld VI west en slingert dan van veld VI oost naar veld III oost.

De zware zeeklei in de polder is erg vruchtbaar maar niet voor elk gewas geschikt en erg lastig bij overvloedige regenval. Anderzijds in tijden van droogte kan vocht langer worden vastgehouden.

Door kleinschalige opzet en de vele bomen en struiken is er een grote diversiteit aan vogels en wilde planten.

bloem courgette
contactgegevens:
e-mail: stuur een email
telefoon: 0299-683128
mobiel/whatapp: 06-28399811