Biologische Tuinderij de Knotwilg

Onze visie

Bij de Knotwilg wordt tijdens het werk en in de pauzes veel gediscussieerd over verschillende teeltwijzen, duurzaamheid, regionale afzet, energiegebruik, klimaatverandering en milieuacties.
Aan de basis ligt, haaks op veel ons omringende zienswijzen,
de opzet van de tuin: energiezuinig en arbeidsintensief.

De grenzen en mogelijkheden daarvan voelen we vaak letterlijk en figuurlijk.

In plaats van alleen vanuit ons eigen perspectief, inclusief de druk vanuit de maatschappij en de waan van de dag, proberen we steeds meer te kijken met de ogen van de tuin.
We luisteren naar wat de gewassen, de bodem en de omgeving ons te melden hebben.
Iedere dag is anders, ieder jaar is anders.
De vogels fluiten niet elke dag hetzelfde.
Soms is het gewas groen, soms geel.

We hebben geen manifest; het wiel moet vaker opnieuw worden uitgevonden dan ons lief is en het blijft ploeteren.
Daar ligt echter wel het hart.